ЗА ФИРМАТА
МИСИЯ
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
РЪКОВОДСТВО
АВИОТЕХНИКА
МАГИСТРАЛНИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
РЕГИОНАЛНИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
ВЕРТОЛЕТИ
ЕКСПЕРТИЗА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
ЗА АКЦИОНЕРИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ
ПАРТНЬОРИ
МЕДИЕН АРХИВ
ОТЧЕТИ
КОНТАКТИ
Русская версия Английская версия Болгарская версия Site map

ЕКСПЕРТИЗА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

Компанията «Авиализинг» предоставя услуги по експертиза на въздухоплавателни съдове.  Тази експертиза предполага комплексно изследване и отделно проучване на оборудването и възлите.  Експертизата се осъществява чрез методи, применими за технически средства.  В процеса на изследването се проверява съответствието на съдовете с изискваните експлоатационни параметри и се определя нивото на безопасност на обектите.  В края на работата се издава официално заключение за състоянието на въздухоплавателния транспорт.  Експертизата на въздухоплавателните съдове е необходима в случай на извършване на сделки за покупко-продажба на въздухоплавателните съдове, при решаване на въпросите за данъчно облагане, сключване на договори за застраховане и аренда, предаване на самолета като залог, определяне на митническа стойност при внасяне в Руската Федерация и т.н.

Експертизата на въздухоплавателните съдове се осъществява възоснова на тяхното разпределяне според функционалното предназначение и принципа на действие. 

Основната задача на тази експертиза - определяне на пазарната стойност на въздухоплавателните съдове.

По време на експертизата на въздухоплавателните съдове се използват доходен, сравнителен и разходен подход към оценката. 

За по-точното определяне на стойността на въздухоплавателния транспорт по отношение на счетоводната отчетност, експертизата се осъществява в съответствие с действащите норми и системата на стандарти за счетоводство на компанията.

 

Експертизата на въздухоплавателните съдове се осъществява по схемата:

 

- Сключване на предварително споразумение 

- Сключване на основно споразумение

- Анализ на състоянието на самолета, включително физическите проверки

- Анализ на стойността на основните агрегати

- Подробен анализ на сигурността на техническото обслужване

- Анализ на рисковете

- Анализ на кредитните рискове

- Анализ на географските рискове

 

За оформяне на заявка изпратете ни на електронната поща следните данни:

 

- Кратки данни за обекта на оценката:  наименование, буквено-цифрения индекс на модела, наименование на производителя;

- Вашите контакти (телефони, e-mail)

 

Current condition
Создание сайта - студия «Жанр»