Мисията на компанията «Авиализинг»

Компания «Авиализинг»

Мисията на компанията «Авиализинг» е да осигури на руските авиокомпании надеждни и напълно съответстващи на нормите за летателна годност самолети, гарантиращи:

  • за авиокомпаниите - възможност оптимално от гледна точка на планиране на ресурсите да ползват собственни и лизингови въздухоплавателни средства в състояние на пълна летателна годност, да разширяват пътническата превозна дейност без големи еднократни разходи, като същевременно се осигурява необходимото ниво на безопасност на полетите.
  • за пътниците - изключително високо ниво на безопасност и много добро ниво на комфорт при пътнически превози;

Ние смятаме, че в резултат на дейността си Компанията ще осигури постоянно нарастващ обем продажби на въздухоплавателни средства в състояние на летателна годност, за да удовлетвори нуждите на авиокомпаниите от безопасни, комфортни и икономически ефективни самолети.

© 2007 - 2018. Группа компаний «Авиализинг», г. Пермь тел./факс: (342) 238-46-40, 239-33-89, 239-34-85